Return to site

"De aanpak van

Maak Mijn Zorg

is duurzaam"

 

Interview huisarts Micha Lutgens van

Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord

oktober 2018

· Referenties

Een verhaal uit de praktijk over de dienstverlening van Maak Mijn Zorg.

Micha Lutgens vertelt:

"Arne van Groenland van Maak Mijn Zorg heeft afgelopen 2 jaar zijn kennis en kunde ingebracht in Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord. Er zijn 2 huisartsen gevraagd om hun ervaringen te delen over de interventies die Arne heeft toegepast in de praktijk.

Het personeel is de laatste jaren gegroeid tot een team van 25 man en daarom is structuur nog belangrijker dan voorheen in een kleiner team. Om rust te brengen op de werkvloer heeft het team baat bij structuur en kaders. We hebben bijvoorbeeld nu een personeelshandboek waarin onder andere staat op hoeveel vergoeding men recht heeft met betrekking tot opleidingen. Als huisarts wil je ook sturing geven aan het team, maar we waren dat niet gewend.

Persoonlijk heb ik geleerd dat mijn basishouding, namelijk negatief-kritisch, ook een kracht is. Dat is wat Arne doet; hij zet iedereen in zijn kracht. Arne geeft tips en advies, maar er blijft voldoende ruimte voor eigen inbreng, zodat er een groot draagvlak ontstaat voor verandering."

"De aanpak van MMZ is duurzaam. Arne heeft 6 maanden geleden afgebouwd en het gaat nog steeds goed. Soms neigen we nog terug te vallen in naar oude gewoontes, maar we houden elkaar als team scherp en aanspreekbaar. Ook hebben we nu een praktijkmanager in dienst; zij kan vanaf de werkvloer de behoeften én de competenties beter op elkaar afstemmen."

"Er is eerst een nulmeting van taken gedaan: wie doet wat én is dat wenselijk? Daarna heeft er een taakherschikking plaatsgevonden met een horizontale differentiatie. Hieruit volgde bijvoorbeeld een dagverantwoordelijke doktersassistente. Deze verandering moet elkaar gegund worden. De rol van Arne was om dit in balans te houden: de een doet dit, dus de ander doet dat. Hierbij uitgaande van eenieders kracht."

"De rol van de zorgverzekeraar en zorggroep zou moeten zijn het traject van de implementatie van taakdifferentiatie te faciliteren cq. financieel te ondersteunen. Zoals het aannemen en opleiden van een verpleegkundige specialist die in de huisartsenpraktijk de nacontroles vanpatiënten met mammacarcinoom gaat doen.

De couleur locale van een praktijk is daarbij erg belangrijk: laat praktijken zelf aangeven wat voor hen de volgende stap zou kunnen zijn en prioriteit heeft."

Meer weten over onze aanpak? Neem contact op met Arne

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK