Return to site

"Zoeken naar de balans tussen verstand en gevoel is een must als het gaat om de continuïteit van je team en plezier op de werkvloer"

 

Een ervaringsverhaal door: Marieke Seuren

· Blogs,Klanten

"Dat is wat ik de afgelopen tijd ervaren heb. Een leerzame tijd die ik nu dagelijks ter harte neem. De gezonde balans tussen inspanning en ontspanning was weg en ontregelde mijn systeem"

Werken aan het gezamenlijke doel binnen de praktijk geeft in beginsel zingeving aan ieder zijn dag. Werken kan ook gezien worden als basis om te leven of in het daglicht van succes en salaris.

Werken moet ook iets zijn waar je plezier aan beleeft. Anders haalt het je als persoon of team uit balans.

“Dat is wat ik de afgelopen tijd ervaren heb. Een leerzame tijd die ik nu dagelijks ter harte neem. De gezonde balans tussen inspanning en ontspanning was weg en ontregelde mijn systeem”.

Je systeem blokkeert. “Ik kon bij wijze van spreken geen aardappel meer schillen”. Dat is extreem, maar hoort blijkbaar bij het ziektebeeld. Zaak is dat je daar niet in moet berusten. “Je wilt het liefste op de bank zitten, maar het beste is om je dan juist van de meet af aan iets te doen met deze signalering”. Dit moet je professioneel laten begeleiden, dat werkt het beste. Jij of je medewerker kunnen dat niet alleen. Je bent in de burn-out beland omdat de grens is overschreden. De grenzen zijn niet goed bewaakt.

Als je kijkt naar de beroepen waarin een burn-out veel voorkomt, dan zijn het vaak mensen die beter voor anderen zorgen dan voor zichzelf. 15% van de beroepsbevolking heeft een burn-out. velen daarvan werken in de zorg. Zij zorgen goed voor de patiënten en slecht voor zichzelf. De patiënt gaat altijd voor. Dat is natuurlijk service minded en heel sympathiek. De patiënten en de werkgevers zijn daar blij mee. Als dat echter op deze manier ten koste van jezelf gaat, dan is het maar de vraag of je de mensen goed geholpen hebt door zo over je grenzen te gaan.

 

Zie het als een wake-up call. Een zwaarder signaal dat er iets moet veranderen in je leven kan je niet krijgen. Het is ook een kans! Mensen die er goed doorheen zijn gekomen, zeggen het allemaal: het was niet leuk, maar ik heb er veel aan gehad. Mensen die het zo snel mogelijk wegdrukken en snel weer aan het werk gaan, krijgen allemaal hun tweede, derde en soms ook vierde burn-out. Omdat ze niet echt iets veranderen.


Een feit is: je kunt niet op dezelfde voet doorgaan. Wat er nodig is, is een situatie waarin een bereidwillige baas samen met jou in de rol van werknemer kijkt hoe je je functie op een andere manier kunt invullen. Dat is een proces. Een verandering die noodzakelijk is. De winst zit hem in de flexibilisering van het werk. Als je weet dat iemand die om half negen moet beginnen, drie kwartier langer onderweg is dan wanneer hij er om half tien moet zijn, laat hem of haar dan om half tien beginnen. Wanneer je als werkgever met dat soort dingen rekening houdt, verklein je de kans dat je werkgever eruit vliegt aanzienlijk.

Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat burn-out betekent dat je je emotionele huishouding niet op orde hebt en een uurtje tegen een boksbal slaan helpt. Zij weten niet wat de verstoring bij een mens te weeg brengt: wat het betekent als de balans tussen wat je met je hoofd doet en wat je met je lichaam doet er niet is. Werkgevers merken natuurlijk dat hun resultaat onder druk komt te staan. Uitval samen voorkomen is natuurlijk een betere variant. We zouden beter naar ons gevoel moeten luisteren en proactief moeten handelen om uitval te voorkomen. Een goed functionerend team is een geoliede machine. Een goed geoliede machine moet regelmatig gesmeerd worden. Broodnodig onderhoud om dezelfde kwaliteit te waarborgen. Dit model kun je symbolisch toepassen op een praktijk en haar team medewerkers.

Zoek naar de balans tussen verstand en gevoel en geef dan het gevoel meer gewicht.

Betrokkenheid, servicegerichtheid en toegankelijkheid zijn hierbij onze kernwaarden.

Balans valt onder zorgdragen, Een van onze pilaren binnen ons model.

Zorg

Ondernemerschap

Rust

Groei

Als ervaringsdeskundige ben ik trots hetgeen mij op dit moment geboden wordt en draag ik de toegevoegde waarde van MAAK MIJN ZORG graag uit.

Een herstelde Marieke Seuren

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK